Dazs Pholek

เป็นช่างภาพ ทั้งภาพนิ่งและวีดีโอ
รักในเสียงดนตรี ระหว่างทางของผมจะมีเพลงที่ผมฟังอยู่ด้วย ตามจังหวะ ขณะนั้น