ธนกร เฉลิมราษฎร์

ชื่อน๊อต อายุ 25 ปี เป็นพนักงานบริษัทที่ต้องการเที่ยว
ไปเที่ยวที่ไหนแล้วจะมารีวิวง่าย ๆ ให้ดูนะครับ