อุมาพร ขุนสอน

เป็นผู้หญิงที่ชอบออกเดินทาง เพื่อเรียนรู้ และเจอกับคนแปลกหน้า ให้ภาพช่วยบันทึกความทรงจำ เราจะเก็บเอาความรู้สึกมาเล่าให้ฟัง