พิมพ์ลภัส ถนอมพันธุ์

เป็นผู้หญิงตัวลายสะพายกล้อง ที่หลงใหลการถ่ายภาพและท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่าง ๆ เพื่อค้นหาความสุขเล็ก ๆ น้อย ๆ บนเส้นทางที่ผ่านไป