จอมขวัญ ประสานกุลกิจ

' ให้ภาพเล่าเรื่องด้วยตัวนางเอง '