Ooh Sunrise

เราเป็นคนที่ชอบท่องเที่ยว โดยเฉพาะในเมืองไทย และไปทุกๆเดือน ใกล้ไกลไปได้หมด ขอให้ได้เที่ยว มันรู้สึกว่าได้เติมเต็มชีวิตมากขึ้น เหมือนทำงานมาเพื่อรอวันเที่ยว แล้วมันจะได้มีแรงกระตุ้นใจ อีกอย่างหัวเข่าเราเริ่มจะไปร้ะเลยต้องเที่ยวให้หนัก ท่าทางว่าแก่กว่านี้คงไปไหนยากร้ะ555