พรชนิตว์ เภสัชชะ

เราชื่อตาณ อายุ17 เป็นคนที่ชอบเที่ยวมากๆ เวลาไปไหน ชอบถ่ายรูปเก็บรายละเอียดทุกอย่างเลย ชอบเที่ยวสถานที่ที่ คนอื่นไม่ค่อยไปกัน