กรองสุมาลย์ เจริญรัตน์

ชื่อวีค่ะ อายุ29 อาชีพ จิวเวอร์รี่ดีไซน์เนอร์ อิสระ
ส่วนตัวชื่นชอบการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เพราะการท่องเที่ยวทำให้ได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ และเป็นแรงบันดาลใจต่อหลายสิ่งในชีวิต ตั้งแต่เรื่องชีวิตส่วนไปถึงเรื่องงาน เราสามารถเก็บเกี่ยวทุกสิ่งจากประสบการณ์การเที่ยวท่อง เพื่อนำมาพัฒนาตัวเองและแบ่งปันสู่คนรอบข้างและสังคมได้ค่ะ