จีรวุฒิ เงื้อมผา

ชอบการเดินทางและจดจำเรื่องราวระหว่างทาง และเขียนแบ่งปัน