วิรังรอง ตั้งศักดิ์สถิตย์

นักท่องเที่ยวสมัครเล่น เดินทางช่างวันหยุดๆสั้นๆ
และชอบการท่องเที่ยวด้วยรถไฟเป็นพิเศษ