บันทึกของคนขี้ลืม

บางทีเราอาจจะค้นพบตัวเอง ด้วยการออกไปเจอสิ่งใหม่ๆ