จรัสลักษณ์ มุสิกศิริพันธากร

ทุกคนบนโลก มีโอกาส และต้นทุนชีวิตแตกต่างกันไป หลายคน การเดินทาง การท่องเที่ยว ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ เป็นเรื่องที่ไกลเกินตัว หลายหลายคนเดินทาง ต้องการเพื่อนร่วมเดินทาง แต่สำหรับฉันถึงแม้ต้นทุนชีวิตทีมีมาไม่ได้มาก แต่ฉันมีใจรัก และ ตั้งใจเริ่มทำตามหัวใจที่รักการเดินทาง ...ไม่ต้องการแพลนอะไรมากมาย เพราะการเดินทางคือบทใหม่ๆ แห่งการเรียนรู้ ...แค่ออกไปค้นหา ซึมซับ ชื่นชมกับสิ่งสวยงามรอบตัว ทำให้จิตใจสงบ ได้รับการเยียวยา และมองโลกในแง่ดียิ่งขึ้น..."คนเดียว ก็เที่ยวได้"
Sunny Kwan