กาญจนา เครือดี

ออกไปเดินทางเปิดประสบการณ์ใหม่ๆกับเพื่อนร่วมทางแปลกหน้า ซึ่งระยะทางสวยงามมากกว่าปลายทาง