มัชชา หมอเมือง

เป็นผู้หญิงที่ชอบการขี่มอเตอร์ไซด์ ชอบกิน ขอบเที่ยว ชอบที่แบบธรรมชาติ ป่า ภูเขา ทะเล