HubDio

เราเป็นคนชอบเที่ยว ชอบถ่ายภาพด้วยกล้องฟิล์ม เราก็เลยอยากนำเสนอให้ทุกคนได้เห็นสถานที่ที่เราไปผ่านมุมของเรา