จักรพงษ์ กานิล

ชอบท่องเที่ยว และถ่ายรูปให้คนอื่นเขาดู