อรรถชาต์ ไกรจิตติ

เป็นคนชอบท่องเที่ยวทั้ง ทางบก ทางน้ำและมักจะชอบที่จะถ่ายรูป สถานที่ต่างที่ไป และแบ่งปันภาพเหล่านั้นโพสและรีวิวเกี่ยวกับท่องเที่ยว ให้กับเพื่อนๆ ได้เห็นเช่นเดียวกับเรา