ญาณพล ไชยวุฒิ

นักเดินทางผู้ชอบความท้าทาย มองหาความงามทุกอย่างบนเส้นทางการท่องเที่ยว โดยเฉพะาเมืองเล็ก ๆ ชุมชนน่ารัก ธรรมชาตินอกทางหลักที่คนไม่สนใจ เพราะเรื่องราวเล็ก ๆ เหล่านี้ คือส่วนสำคัญที่ทำให้ภาพใหญ่ของคำว่า การท่องเที่ยว งดงามขึ้นอย่างมากมาย