ลองไปเรื่อย Long Pai Rueai

บล็อกเกอร์ตัวน้อยๆที่ยังไม่กล้าเรียกตัวเองว่าบล็อกเกอร์ ชอบการรีวิวและเริ่มที่จะออกเดินทางท่องเที่ยวเพื่อเปิดโลกกว้าง และพร้อมสร้างสรรค์สิ่งๆดีให้กับคนที่ไม่รู้จักอีกมาก