Chatchai Cheenchorn

สวัสดีครับ ฉัตรชัย จีนจร ครับ ชื่อเล่นชัยครับ เป็นคนที่ท่องเที่ยวเป็นประจำจนเกิดมีความคิดที่อยากจะส่งต่อประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ได้ไปพบเจอมาให้ผู้คนได้ติดตามครับ