ปวียุทธ แก้วสิงห์

สวัสดีครับผม ผมคิม ผมมีความสุขกับการท่องเที่ยวในทุกรูปแบบ
การเที่ยวคือการออกไปเรียนรู้ชีวิตเพื่อให้รู้จักโลกใบนี้ให้มากขึ้น
และส่งต่อความรู้สึกนึกคิด ถึงสิ่งที่ได้พบเจอ ให้ผู้คนได้สัมผัสถึงสิ่งที่สัมผัสมา
ชอบออกไปหามุมมองใหม่ๆ ที่ใหม่ๆ หาแรงบันดาลใจใหม่ๆ เพื่อสร้างสีสันให้กับชีวิต