วรุตม์ พูนนิพงษ์

“ไกด์” ครับ ชอบเดินทาง ทั้งไปคนเดียว ไปกับแฟน ไปกับเพื่อนบ้าง อยากแบ่งปันเรื่องราว ประสบการณ์ แลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง กับเพื่อนนักเดินทางด้วยกัน เพื่อจะได้ออกไปพบเจออะไรใหม่ ระหว่างทาง