Lisa Ti iSpeakcorner

Hello beautiful people! I'm Lisa Ti. Recently, I have lived and worked in Tokyo. I started my YouTube channel during the pandemic and I want to share my experiences living here. Hope you enjoy reading my blogs ;)

สวัสดีค่ะทุกคน ตั้งใจสร้างบล็อคนี้เพื่อแชร์ประสบการณ์ในการใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่นในอีกมุมของคนที่มาทำงานที่นี่ค่ะ ช่วงกักตัวได้ลองทำช่องทางยูทูปกับเพื่อนต่างชาติ จากนั้นได้แรงบันดาลใจในการสร้างคอนเทนท์เพิ่มทาง social media ต่างๆ หวังว่าทุกคนจะได้อะไรเพิ่มเติมจากการได้อ่านบล็อคของเรานะคะ

Follow my Instagram: https://www.instagram.com/ispeakcorner/