รุ่งโรจน์ พูลเกษม

มนุษย์เงินเดือน ที่มีงานอดิเรกในวันหยุด คือการเดินทาง