ณัฐวัฒน์ พานิช

สวัสดีครับ ผม Money จะเรียกผมเงินก็ได้ครับ ชอบเขียนรีวิวในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ผมชอบการเดินทางชอบเที่ยว และเก็บบรรยากาศ ปัจจุบัน ศึกษาอยู่ที่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เขตรังสิต คณะมนุษยศาสตร์การจัดการท่องเที่ยวนิทรรศการและการประชุม