ติณณภพ ไวไธสง

ชอบถ่ายรูป เพราะการถ่ายรูปมักจะมาพร้อมกับการเดินทางท่องเที่ยวเสมอ ทุกครั้งที่เราเดินทางท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น คาเฟ่ ร้านอาหาร หรือธรรมชาติ ทำให้เรารู้สึกมีความสุข และมีแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตมากขึ้น