ณธีนนท์ เอื้อบรรณวิชญ์

เป็นคนชอบกินและรักการท่องเที่ยว