จรุงจันทร์ ต่วนชัยภูมิ

ชื่อ ลูกจันทร์ นะคะ เรียนจบสายการท่องเที่ยว
ชื่นชอบในการท่องเที่ยว ถ่ายภาพและวิดิโอในการนำเสนอแต่ละสถานที่