ภุมรี ตรีภุมมารักษ์

ชอบเที่ยวป่า ภูเขา ทะเล น้ำตก ธรรมชาติ & ชอบกินมาก