หนีลูกไปวิ่ง แอบลิงไปเที่ยว

เรื่องราวของพ่อแม่ ที่ชอบหาเวลาไปเที่ยว ไปออกกำลังกายด้วยกัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ในช่วงที่ยังมีลูกอยู่