Sakchai Rueangsahwang

สวัสวดีครับ ผมชื่อหนึ่งครับ ตอนนี้กำลังจะออกเดินทางค้นหาตนเองซึ้งหนึ่งในเป้าหมายของผมก็คือการท่องเที่ยวแล้วบอกเล่าประสบการณ์ที่ได้สัมผัสกับทุก ๆ