วิสุทธิ์ ทองเม้า

ชอบท่องเที่ยวเดินทางไปทั่ว สนใจวัดวาอาราม โรงแรม อาหารการกิน