BPJourney สะพายเป้ ถือกล้อง ท่องเที่ยว

เราชื่อบาสกับพิมพ์ ชอบสะพายเป้ ถือกล้อง ท่องเที่ยวไปในที่ที่เราอยากจะไป ไปหาความสุขให้ตัวเราเอง และนำมาแบ่งปันความสุขให้กับเพื่อนๆทุกคน
" ความสุขของการเดินทางเกิดขึ้นระหว่างทางที่ไป ไม่ใช่จุดหมายปลายทาง อย่างที่เขาบอกว่า มากกว่าปลายทางคือความสุขระหว่างทาง "