ชะนีเล่าเรื่อง

ขอบคุณที่ให้มาเป็นส่วนหนึ่งของ readme นะค่ะ