ถ่ายไปเที่ยวไป

งานอดิเรก ชอบท่องเที่ยว อ่านหนังสือ ถ่ายภาพ เพื่อเป็นการพักผ่อนหย่อนใจ