ใจอยากเที่ยว

ความสุขของการเดินทาง ไม่ได้อยู่ที่จุดหมายปลายทาง
แต่มีอยู่ทุกช่วงเวลาของการเดินทาง

ในขณะที่คุณกำลังหลับ ฝันถึงจุดหมายปลายทางที่กำลังจะไป

คุณจะไม่มีวันมองเห็นความสวยงาม ระหว่างทางได้เลย...

การเดินทางเกิดขึ้นได้เสมอ ได้มารู้ ได้มาเห็น ได้สัมผัส...
เพราะ... #ใจอยากเที่ยว