การเดินทางของหัวหอม

รีวิวท่องเที่ยวด้วยตัวเอง เพื่อเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆ ที่เราต้องเรียนรู้ด้วยตนเอง ถึงแม้จะไปที่เดียวกันหลายๆครั้ง เราเชื่อว่ามันต้องมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นทุกครั้ง ^^