ไกรสุวิทย์ ศรีสวัสดิ์

เป็นคนชอบท่องเที่ยว ในแบบคนทำงานประจำที่ลางานนานๆไม่ได้