แพคเกจทัวร์เกาะหลีเป๊ะ เดือนมีนา + ตั๋วเครื่องบิน + ที่พัก + ทัวร์ โดย tipontour

3 วัน 3 คืน นั่งเครื่องไป กลับรถไฟชิวๆ

แพคเกจทัวร์เกาะหลีเป๊ะ เดือนมีนา + ตั๋วเครื่องบิน + ที่พัก + ทัวร์
3 วัน 3 คืน นั่งเครื่องไป กลับรถไฟชิวๆ
THB12,900.00 / คน THB 14,900.00
มีจำนวน10Vouchers
โพสต์โดยtipontourบุคคลทั่วไป

10 มีนาคม 2565 กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ – สตูล – ปากบารา

04.30 น. พบกันที่สนามบินดอนเมือง

05.00 น. เตรียมเช็คอินที่เคาน์เตอร์สายการบิน THAI LION AIR

06.20 น. สายการบิน THAI LION AIR เที่ยวบินที่ SL702 พาท่านเหิรฟ้าจากท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

สู่ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่

07.50 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าตัวเมือง รับประทานอาหารเช้าที่เลื่องชื่อของเมืองหาดใหญ่ (1)

ติ่มซำ มะกุ๊ดเต๋ หลังอาหารนำท่านไปเที่ยวชมเมืองเก่าสงขลา โรงสีแดงที่สร้างก่อนสมัยสงครามโลก

เที่ยวเมืองเก่านครนอก นครใน นำชมความสวยงามของหาดสมิหลา เกาะหนู เกาะแมว เงือกน้อยริมหาด

จากนั้นนำชมสะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทย รถวิ่งข้ามสะพานเที่ยวเกาะยอ

12.00 น. พาท่านไปรับประทานอาหารกลางวัน เกาะยอ (2)

จากนั้นเดินทางสู่ จ.สตูล ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.

บ่าย ถึงปากบารา นำท่านเข้าสู่ที่พัก Lake Terrace Resort ให้ท่านได้พักผ่อนอย่างมีความสุข

เย็น นำท่านเดินเที่ยวชมสะพานข้ามกาลเวลา รอบเขาโต๊ะหงาย ชมบรรยากาศยามเย็นริมทะเลอันดามัน

ค่ำ นำท่านไปรับประทานอาหารเย็นที่ริมหาดปากบารา (3) ให้ท่านได้ลิ้มรสอาหารทะเลสดๆ

สมควรแก่เวลาเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย


11 มีนาคม 2565 เกาะไข่ – หมู่เกาะอาดัง – เกาะหลีเป๊ะ

เช้า รับประทานอาหารที่รีสอร์ท (4) พร้อมเดินเล่นเก็บภาพทะเลงามยามเช้า

เก็บสัมภาระเพื่อเช็คเอ้าท์

09.00 น. เดินทางสู่ท่าเรือ นั่งเรือสปีทโบ้ทสู่ท้องทะเลอันดามัน แวะเที่ยวเกาะไข่ ล่องเรือสู่เกาะราวี เล่นน้ำริมหาด

ดำน้ำดูปะการังและฝูงปลาหลากสีที่ร่องน้ำจาบัง รับประทานอาหารเที่ยงแบบปิคนิคที่เกาะราวี (5)

15.30 น. ล่องเรือกลับเข้าฝั่งเกาะหลีเป๊ะ นำท่านเข้าที่พัก วารินทร์บีช รีสอร์ท และรับประทานอาหารเย็น (6)


12 มีนาคม 2565 เกาะหลีเป๊ะ – ปากบารา – หาดใหญ่

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่รีสอร์ท (7)

สาย ลงเรือกลับเข้าฝั่งที่ท่าเรือปากบารา

11.30 น. ถึงท่าเรือปากบารา รถมารับกลับหาดใหญ่ แวะรับประทานอาหารกลางวัน (8)

14.00 น. ช็อบปิ้งที่ตลาดกิมหยง ซื้อของฝากให้จุใจ

จากนั้นนำท่านไปสถานีรถไฟหาดใหญ่เพื่อขึ้นรถไฟขบวนพิเศษทักษิณารัถย์ ตู้นอน กลับกรุงเทพฯ

เย็น บริการอาหารเย็นเป็นข้าวเหนียวไก่ทอด ที่ลือชื่อของเมืองหาดใหญ่ (9)


13 มีนาคม 2565 กรุงเทพฯ

เช้า บริการอาหารเช้าบนรถไฟ เป็นก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาราชบุรี (10)

10.00 น. ขบวนพิเศษทักษิณารัถย์ถึงกรุงเทพฯ สถานีปลายทางบางบำหรุ

เดินทางต่อไปยังสถานีชุมทางบางซื่อโดยรถสายสีแดง หรือ รถรับส่งฟรีสถานีหัวลำโพง

16.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและประทับใจ

อัตรานี้รวม

1. ค่าโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ 1 เที่ยว
2. ค่าโดยสารรถไฟตู้นอนทักษิณารัถย์ หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ

3. ค่ารถจากหาดใหญ่-สตูล-หาดใหญ่

4. ค่าห้องพักที่ปากบารา 1 คืน ที่หลีเป๊ะ 1 คืน

5. ค่าเรือสปีดโบ้ท ค่าอุปกรณ์ดำน้ำดูปะการัง

6. ค่าธรรมเนียมขึ้นเกาะ

7. ค่าอาหารที่ระบุในโปรแกรม

8. ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวและอำนวยความสะดวกตลอดทาง

9. ค่าประกันการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

** การจอง จ่ายค่าทัวร์ทั้งหมดทันทีที่จอง **