กระเป๋าหนึ่งใบ

เราไม่ใช่นักเดินทาง แต่เราชอบเดินทาง และถ่ายรูปเพื่อบันทึกความทรงจำ