รวมเรื่องก้าว

สวัสดีค่ะ พวกเรานักศึกษาสาขา การจัดการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี