ชิษณุชา ศรีเนตร

"ตั้ง ใจ เที่ยว"
เราอยากสร้างแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆ ทุกคนได้ออกไปเปิดโลกกว้างให้กับตัวเอง ด้วยบทความ และรูปภาพสวยๆ