เป็ดพเนจร

ฉันสัญญากับตัวเองว่าจะเที่ยวจนกว่าจะแก่