นายพาเที่ยว

เมื่อความเหงามาเยือน จะไปเที่ยวที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้.