Tiewluem

สวัสดี เราชื่อแป้ง เราหลงรักการเดินทาง การได้พาตัวเองออกไปเห็นอะไรใหม่ๆ ในสถานที่ใหม่ๆ พาตัวเองออกไปพัก ไปเสพวิถีชีวิต อารยธรรม สถาปัตยกรรม และธรรมชาติ มันทำให้รู้ว่าความสุขมันอยู่กับเราทุกครั้งที่ออกเดินทาง ทุกครั้งที่เราออกเดินทาง เราจะเที่ยวให้เหมือนวันพรุ่งนี้จะไม่ได้เที่ยวแล้ว เที่ยวให้มันลืมทุกสิ่งอย่าง “เที่ยวลืม”
Facebook page : Tiewluem : Don't forget to travel
Website : www.tiewluem.com
IG : tiewluem
Youtube : เที่ยวลืม Don't forget to travel