เที่ยวเอาฮา

เที่ยวที่ไหนไม่ว่า..ขอเอาฮาไว้ก่อน..

-เที่ยว เอา ฮา-