24 องศา C

"การเดินทาง" ไม่ใช่การเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อให้ระยะทาง
แต่มันคือ การเคลื่อนไหวของ "ประสบการณ์ชีวิต"

Journey

LATEST BLOGS

View all