Hungry Traveller

มือใหม่หัดรีวิว
เสพติดการท่องเที่ยว
ชอบถ่ายรูป
ชอบหาร้านอร่อยๆ กิน
ชอบไปที่ใหม่ๆ
ออกไปใช้ชีวิตให้ตัวเอง
และอยากแบ่งปันเรื่องราวดีๆ

"หาเงินก็หาไป.. อย่าลืมหาเวลาให้ตัวเอง"
#HungryTreveller

Journey

LATEST BLOGS

View all